อัพเดทงานการก่อสร้างอาคาร A ประจำวันที่ 10 - 18 มกราคม

อัพเดทงานการก่อสร้างอาคาร A ประจำวันที่ 10 - 18 มกราคม 2563 งานดังนี้
เทคอนกรีต พื้น POST-TENSION ชั้น 1
หลังจากนั้นเทคอนกรีต เสา ลิฟท์ ชั้น 1 รับพื้น POST-TENSION ชั้น 2
หลังจากนั้น วางเหล็กเสริม วางลวดสลิง พื้น POST-TENSION และวางงานระบบ ชั้น 2
เตรียมงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

ควาบคืบหน้างานการก่อสร้าง เร็วกว่าแผนที่กำหนด
แผนงานการก่อสร้าง งานโครงสร้าง อาคารA ชั้น 1 ( ชั้นลานจอดรถ ) ชั้น 2 และ ชั้น 3 เสร็จวันที่ 31 มกราคม 2563