อัพเดทงานก่อสร้าง ชั้นดาดฟ้า ตึก A
อัพเดทงานก่อสร้าง ชั้นดาดฟ้า ตึก A งานก่อสร้างมีการก่อสร้างอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด โควิด-19 มีผลกระทบในส่วนของการงานก่อสร้างและการสั่งนำเข้าวัสดุ อาจทำให้มีผลในการก่อสร้างที่ล่าช้าลง ทางโครงการต้องกราบข้ออภัยมา ณ โอกาสนี้